7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-70. Prizmaticky ukončený, dokonale vyvinutý krystal topazu (tzv. uralský typ). Krystalové tvary l = {120}, u = {112}, m = {110}, b = {010}, y = {021}. Podle Ježka (1932).

prizmaticky ukončený krystal topazu