7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-71. Světle žlutý krystal topazu spolu s křemenem. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

světle žlutý krystal topazu