7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-72. Světle žlutý, dokonale štěpný agregát topazu - piknitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

agregát žlutého piknitu