7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-73. Mezi izolovanými tetraedry SiO4 najdeme ve struktuře chloritoidu vrstvy brucitového typu (zde obsazené dvojmocným Fe) a vrstvy podobné struktuře korundu, řez (010).  Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

vrstevnatý charakter struktury chloritoidu

Vrstevnatá struktura chloritoidu zvýrazněná pomocí koordinačních polyedrů, řez (010). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry ve vrstvách struktury chloritoidu