7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-75. Izolovaná, černá zrna chloritoidu v břidlici. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

zrna černého chloritoidu