7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-76. Oktaedry TiO6 jsou svými vrcholy propojeny do řetězců ve směru osy a, řez (010). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

řetězce oktaedrů Ti ve struktuře titanitu

Řetězce oktaedrů Ti a tetraedry Si, vápník je v nepravidelné 7-četné koordinaci, řez (001). Vyznačena je základní buňka.

uspořádání polyedrů Si a Ti ve struktuře titanitu

Uspořádání koordinačních polyedrů v základní buňce titanitu.

uspořádání polyedrů ve struktuře titanitu