7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-78. Ideálně vyvinuté krystaly titanitu. Krystalové tvary n = {111}, a = {100}, m = {110}, c = {001}. Podle Ježka (1932).

krystaly titanitu