7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-8. Jasně červené nedokonalé krystalové zrno pyropu, podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

nedokonalý krystal pyropu