7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-81. Část hnědého krystalu titanitu v křemeni z pukliny amfibolitů (lom Polnička).

část hnědého krystalu titanitu