7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-9. Práškový RTG difrakční záznam almandinu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG záznam almandinu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin almandinu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,670 22,09 20 2   1   1
3,470 29,88 5 3   1   1
3,330 31,16 5 2   2   2
3,070 33,88 15 3   2   1
2,870 36,32 80 4   0   0
2,780 37,54 5 4   1   0
2,560 40,90 100 4   2   0
2,440 43,01 40 3   3   2
2,340 44,95 50 4   2   2
2,250 46,85 40 4   3   1
2,210 47,75 40 5   1   1
2,090 50,68 50 5   2   1
2,020 52,57 25 4   4   0
1,936 55,04 5 5   3   1
1,915 55,69 15 6   0   0
1,860 57,49 50 6   1   1
1,815 59,05 5 6   2   0
1,720 62,67 5 6   2   2
1,656 65,39 40 4   4   4
1,622 66,94 10 5   4   3
1,590 68,47 70 6   4   0
1,561 69,92 15 7   2   1