2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-130. Ditrigonální pyramida pozitivní negativní dolní {-ki-h-l} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem horním {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Orientace prvků symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-129.