2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-157. Trigonální druhořadá pyramida (deuteropyramida) pravá dolní {hh-2h-l} je tříplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s horním pedionem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Vztah k prvkům symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-156.