2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-69. Tetragonální tritopyramida dolní levá {hk-l} je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s pedionem horním {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Prvky symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-67.