2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-81. Dihexagonální pyramida dolní {hk-i-l} je dvanáctiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem horním {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Kombinace prvků symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-80.