Baryt - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné
Štěpnost je dokonalá podle (001) a (210) a nedokonalá podle (010).

Obrázek vpravo znázorňuje systémy štěpnosti a významné optické směry v barytu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Tvoří tabulkovité krystaly nebo zrnité agregáty s velmi dobře viditelnou štěpností. Je většinou bezbarvý, zcela výjimečně mohou být některé barevné variety  slabě pleochroické. 
Rovina optických os je rovnoběžná s (010), g = x, 2V = 36-40°, Chm+.

Obrázek vpravo znázorňuje rovinu optických os (010) a orientaci optických os v barytu (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,634 – 1,637
n(b) = 1,636 – 1,638
n(g) = 1,646 – 1,648
Dvojlom:
D = 0,011 -0,012
 
Dvojčatí podle (110). 
Vyskytuje se především na hydrotermálních žilách, může vznikat i metasomaticky. Ve vápencích nebo písčitých sedimentech může tvořit konkrece. Běžná asociace je s fluoritem a křemenem. 
1A. Zrnitý agregát bezbarvého barytu s dobře viditelnou štěpností, hydrotermální žíla, PPL. 1B. Zrnitý agregát barytu s dobře viditelnou štěpností a nízkým dvojlomem, hydrotermální žíla, XPL.
2A. Štěpný agregát bezbarvého barytu; hydrotermální žíla, PPL. 2B. Štěpný agregát barytu s nízkým dvojlomem; hydrotermální žíla, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů