8. Optické vlastnosti horninotvorných minerálů


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Optické metody výzkumu minerálů jsou i přes prudký rozvoj metod elektronové mikroskopie a mikroanalýzy stále velmi spolehlivé, rychlé a snadno dostupné. Zhotovení zakrytého nebo leštěného výbrusového preparátu a samotné mikroskopování vyžaduje zlomek nákladů, které jsou potřeba pro "mikrosondovou" analytiku a navíc zhotovené preparáty jsou pak pro tuto metodu rovněž použitelné. Optické metody v žádném případě nemohou nahradit analytické práce, které jsou v dnešním výzkumu samozřejmostí, ale pomocí nich si dokážeme udělat předběžnou představu o složení horniny, genetických a strukturních vztazích mezi jednolitými minerály.

Minerály jsou v této kapitole rozděleny podle četnosti a významu jejich výskytu. Skupinu hlavních horninotvorných minerálů je tvořena těmi, které skládají většinu běžných hornin a jsou v nich zastoupeny ve významném množství (zpravidla více jak 5 %). Vedlejší minerály jsou takové, které se v horninách běžně vyskytují, ale zpravidla jen v malém množství (1- 5 %). Mezi skupinu akcesorických minerálů se počítají všechny takové, které se vyskytují v horninách v akcesorickém množství, tedy zpravidla do 1 %. Je více než zřejmé, že zařazení jednotlivých minerálů do těchto tří skupin je pouze schématické. Jakýkoliv hlavní minerál se může v jiném typu horniny stát vedlejším nebo akcesorických a naopak některé vedlejší či akcesorické minerály se mohou ve speciálních horninách stát minerály hlavními.

hlavní horninotvorné minerály vedlejší horninotvorné minerály akcesorické horninotvorné minerály

amfiboly rombické

andalusit

allanit

amfiboly Mg-Fe

baryt

apatit

amfiboly obecné

cordierit

fluorit

amfiboly alkalické

epidot

chloritoid

biotit

granáty

klinozoisit

kalcit

chlority

korund

křemen

serpentinová skupina

kyanit

leucit

sodalitová skupina

rutil

mikroklin

vesuvián

sillimanit

muskovit

wollastonit

spinelidy

nefelín

 

staurolit

olivín

 

titanit

ortoklas

 

turmalín

plagioklas

 

zirkon

pyroxeny rombické

 

zoisit

pyroxeny monoklinické

 

 

pyroxeny alkalické

 

 

sanidin

 

 


Zpět na hlavní stránku