Leucit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie kubická nad 605°C, jinak tetragonální, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost nedokonalá podle (110), v mikroskopu zpravidla není patrná.

Leucit tvoří automorfní krystaly s převládajícím krystalovým tvarem {211}, nebo izometricky zaoblená zrna, někdy s jevy magmatické koroze. Tvoří jak vyrostlice, tak drobná zrnka v základní hmotě. Je bezbarvým minerálem. Má negativní reliéf, zrna zpravidla obsahují koncentricky nebo radiálně uspořádané heterogenní inkluze (často vulkanické sklo nebo tmavé minerály). 

Ve směru optické osy je index w, Chm+, Chz+.
Indexy lomu:
n(e) = 1,509
n(w) = 1,508
D = 0,001
Dvojlom je velmi nízký
, nápadné je polysyntetické dvojčatění.
Jemné dvojčatné lamely jsou paralelní s (110), zpravidla je dvojčatění velmi dobře zřetelné.
Leucit bývá alterován pozdními Na-fluidy na pseudoleucit (směs ortoklasu a nefelinu), popř. je pseudomorfován na analcim.

Leucit je běžný ve vulkanických horninách bohatých draslíkem a deficitních křemíkem (leucitické tefrity, leucitity). Částečnou desilifikací může vznikat z draselného živce podle schématu: K [Al Si3 O8] - SiO2  = K [Al Si2 O6]. Nevyskytuje se v plutonických a metamorfovaných horninách. Leucit je zpravidla v asociaci s nefelinem, minerály sodalitové skupiny, augitem a olivínem. Nikdy se primárně nevyskytuje s křemenem.

1A. Automorfní vyrostlice leucitu, zrno je čiré a bezbarvé; leucitit, PPL. 1B. Automorfní vyrostlice leucitu s polysyntetickým lamelárním dvojčatěním; leucitit, XPL.
2. Vyrostlice zrn leucitu s charakteristickým uspořádáním heterogenních inkluzí; leucitit, PPL.  

zpět na seznam horninotvorných minerálů