O autorech této stránky


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

 autor Václav Vávra

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Magisterské studium geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1994, v roce 1998 ukončil postgraduální studium zaměřené na mineralogickou krystalografii. Od roku 1993 pracuje na Ústavu geologických věd (tehdy katedra mineralogie, petrografie a geochemie) jako vědecký pracovník se zaměřením na elektronovou mikroskopii a RTG difrakční analýzu. Od roku 1998 je odborným asistentem. Od roku 2006 pracuje na pozici lektora. Od roku 2011 vyučuje rovněž na Pedagogické fakultě MU. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na mineralogii, krystalografii a metody RTG práškové difrakce. Ve vědecké činnosti je zaměřen na různé problémy mineralogie a aplikované mineralogie, pracuje především v oblasti východního okraje Českého masivu.

kontakt: vavra@sci.muni.cz

autor Zdeněk Losos 

Doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

V letech 1980-1985 studium „Základní a ložisková geologie“ na PřF MU v Brně, v r. 1985 přiznán titul RNDr. Na PřF MU zaměstnán od r. 1985, nejprve jako asistent, od r. 1988 jako odborný asistent. Kandidátská disertace obhájena r.1993 na PřF MU, docentem v oboru mineralogie a petrografie od r. 1999 na MU Brno. Přednáší „Mineralogii I“, „Mineralogii II“ pro posluchače geologie bakalářského programu, „Minerogenetické procesy“, „Systematickou mineralogii“ a „Regionální mineralogii“ v magisterském a doktorském stupni studia. V oblasti vědeckovýzkumné se zabývá rudními mineralizacemi a podmínkami jejich vzniku, krystalochemií a IR-spektroskopií, geochemií stabilních izotopů lehkých prvků a topografickou mineralogií. Počet publikací 71, z toho z toho 19 zahraničních. Zahraniční stáže: Univerzita v Göttingen (1997 - 1 semestr, 1999 - 1 měsíc), hostující vědecký pracovník (výzkum Fe- rud, vedení praktik z rudní mikroskopie), Univerzita ve Vídni (2003, 1 měsíc) – IR spektroskopie kasiteritů, Univerita Wroclaw (1990, 1992, 1996, 1997 - týdenní pobyty) - korelace hydrotermálních mineralizací.

kontakt: losos@sci.muni.cz

Správcem stránky je Václav Vávra. Můžete mne kontaktovat na vavra@sci.muni.cz.