Strukturovaný obsah učebnice mineralogie


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Význam mineralogie a její návaznost na ostatní vědecké disciplíny

Rozdělení mineralogie

Stručný historický přehled mineralogie

Základní pojmy v mineralogii

Všeobecná mineralogie Systematická mineralogie

1  Strukturní krystalografie

1.1  Rozdělení látek podle skupenství a stavby

1.2  Krystalické látky

1.3  Symetrie krystalických látek

1.4  Krystalová mřížka

1.5  Bodové grupy v mineralogii

1.6  Prostorové grupy v mineralogii

1.7  Reciproká mřížka

1.8  Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

1.9  Defekty krystalových struktur

2  Morfologická krystalografie

2.1  Vznik krystalů

2.2  Morfologie krystalu

2.3  Krystalové tvary

2.4  Popis krystalografických oddělení (bodových grup)

2.5  Krystalové srůsty a pseudomorfózy

3  Krystalová chemie

3.1  Základní stavební částice hmoty

3.2  Atom a jeho stavba

3.3  Ionty

3.4  Periodicita a vlastnosti prvků

3.5  Chemické vazby a vazebné síly

3.6  Chemické složení minerálů a jeho vyjádření

4  Fyzikální vlastnosti minerálů

4.1  Agregace a vývin minerálů

4.2  Mechanické vlastnosti minerálů

4.3  Optické vlastnosti

4.4  Barva a lesk minerálů

4.5  Luminiscence

4.6  Hustota

4.7  Elektrické vlastnosti

4.8  Magnetické vlastnosti

5  Základní metody výzkumu minerálů

5.1  Metody výzkumu chemického složení minerálů

5.2  Metody výzkumu struktur minerálů

6  Stabilita a vznik minerálů

6.1  Stabilita systému

6.2  Základy termodynamiky

6.3  Gibbsova funkce

6.4  Fázové pravidlo

6.5  Fázové diagramy

7  Systematická mineralogie

7.1  Úvod do systematické mineralogie

7.2  Prvky

7.3  Halovce

7.4  Sulfidy

7.5  Oxidy a hydroxidy

7.6  Sulfáty a chromáty

7.7  Karbonáty

7.8  Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty  

7.9  Nesosilikáty

7.10  Sorosilikáty

7.11  Cyklosilikáty

7.12  Inosilikáty

7.13  Fylosilikáty

7.14  Tektosilikáty

8  Optické vlastnosti horninotvorných minerálů

8.1  Hlavní horninotvorné minerály

8.2  Vedlejší horninotvorné minerály

8.3  Akcesorické horninotvorné minerály