Znak Masarykovy univerzity

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

Projekt FRVŠ č. 814/2006

Autoři: Václav Vávra, Zdeněk Losos

Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno.

hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Navigační panel:

Obsah

Učebnice

Mapa webu

O autorech

Rejstřík

Literatura

Odkazy

Používané zkratky

WebArchiv - archiv českého webu

 

 

 

Slovo úvodem

Cílem tohoto projektu bylo sestavit multimediální učebnici, která poskytne studijní texty mineralogických disciplín. Rozsah této učebnice odpovídá znalostem, které jsou nezbytné pro složení státních bakalářských zkoušek a částečně i státních magisterských zkoušek. Velmi vhodný je tento materiál i jako studijní opora pro skládání dílčích zkoušek s mineralogickým zaměřením. Pevně věříme, že zajímavé informace na naší stránce najdou i zájemci z řad širší veřejnosti.

Celý text učebnice je rozdělen do osmi velkých celků, přičemž všeobecná mineralogie je náplní 1. až 6. kapitoly a 7. kapitola obsahuje základy systematické mineralogie. Osmá kapitola je přehled základních optických vlastností nejdůležitějších horninotvorných minerálů a návod k jejich poznávání. Členění v kapitolách je jednoduché a přehledné, samotný text je doplněn o odkazy na obrázky, tabulky, grafy a fotografie, které napomáhají k pochopení učiva. Pro rychlou orientaci slouží mapa webu a připojeno je i několik zajímavých a užitečných odkazů. 

Autoři jsou si vědomi, že text mohl být detailnější a bylo možno jej doplnit ještě řadou dalších příloh, které by usnadnily práci s učebnicí. Jedná se však o velmi časově náročnou činnost a další vylepšení proto budou přidávána v dalších aktualizacích.

Václav Vávra, Zdeněk Losos

 

Kontakt na správce stránky: vavra@sci.muni.cz

Poslední aktualizace: 11. 1. 2013

hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík