Použitá a doporučená literatura v abecedním pořadí


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Bernard J.H. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů, Academia Praha.

Bernard J.H. a kol. (2000): Minerály České republiky, Academia Praha.

Borchardt-Ott W. (1995): Crystalography. – 2nd ed., Springer, Berlin.

Borovec Z. (1985): Elektronová mikroskopie a elektronová difrakce. – SPN, Praha.

Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. (1997): Rock-forming minerals, Volume 1A, Orthosilicates. – The Geological Society London.

Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. (1997): Rock-forming minerals, Volume 1B, Disilicates and Ring Silicates. – The Geological Society London.

Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. (1997): Rock-forming minerals, Volume 2A, Single-chain Silicates. – The Geological Society London.

Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. (1997): Rock-forming minerals, Volume 2B, Double-chain silicates. – The Geological Society London.

Ďuďa R., Rejl L., Slivka D. (1990): Minerály. – Aventinum Praha. 519 stran.

Fišer J., Zemánek F. (1994): Struktura látek – atomy, molekuly, krystaly. – UK vydavatelství Karolinum Praha, 255 stran.

Fraser B., Murphy Ch., Bunting F. (2003): Správa barev. Computer Press, Brno, 521 s.

Giacovazzo C. ed. (2002): Fundamentals of Crystallography. – Second edition, Oxford University Press, New York, 825 stran.

Gregerová M., Fojt B., Vávra V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU, Brno, 2002, 325 stran.

Hejtman B., Konta J. (1959): Horninotvorné minerály. – Nakladatelství ČSAV Praha, 307 stran.

Hála J. (1998): Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. – Konvoj, Brno, 310 s.

Hammond Ch. (2001): The Basics of Crystallography and Diffraction. – Second edition, Oxford University Press, New York, 331 stran.

Cang L.L.Y., Howie R.A., Zussman J. (1998): Rock-forming minerals. Non-silicates: Sulphates, Carbonates, Phosphates, Halides. Volume 5B. – London, 383 stran.

Chojnacki J. (1979): Základy chemické a fyzikální krystalografie. – Academia Praha, 512 stran.

Chvátal M.(1999): Krystalografie. – Karolinum, Praha.

Jenkins R., Snyder R.L. (1996): Introduction to X-ray Powder Diffractometry. – 403 stran, John Willey&Sons, New York.

Ježek B. (1932): Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. VI. Mineralogie. – Praha.

Kašpar P. (1988): Rudní mikroskopie. – Academia Praha, 225 stran.

Klein C., Hurlbut C.S. Jr. (1993): Manual of Mineralogy. – John Wiley&Sons, New York.

Kohout J., Melník M. (1997): Anorganická chémia 1. Základy anorganickej chémie. – STU Bratislava, 365 s.

Kratochvíl B., Jenšovský L. (1987): Úvod do krystalochemie. – Nakladatelství technické literatury SNTL, Praha, 240 stran.

Kraus I. (1985): Úvod do strukturní rentgenografie. - Academia, Praha. 

Kraus I. (1993): Struktura a vlastnosti krystalů. – Academia Praha, 275 stran.

Kühn P., Weiss Z. (1978): Cvičení z Mineralogie. I. Krystalografie. – Učební texty VŠB Ostrava.

Kühn P., Zamarský V. (1984): Mineralogie systematická. II díl - silikáty – Učební texty VŠB Ostrava.

Leake, B.E. et al. (1997): Nomeclature of amphiboles. Canad. Mineral., 35: 219-246.

Lukáč R. (1968): Všeobecná mineralógia I. Kryštalográfia. SPN, Bratislava.

Mackintosh R., Al-Khalili J., Jonson B. a Pena T. (2003): Jádro. Cesta do srdce hmoty. – Academia Praha, 143 stran.

Marfunin A.S. ed. (1994): Advanced Mineralogy. Volume 1. Springer-Verlag, Berlin, 550 stran.

Medenbach O., Sussiecková-Fornefeldová C. (1995): Minrály. – Edice Průvodce přírodou. Praha. 287 stran.

Moor D.M., Reynolds R.C. (1997): X-Ray diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. – Oxford University Press, Oxford.

Nesse W.D. (2000): Introduction to Mineralogy. – Oxford University Press. Oxford, New York.

Němcová I., Čermáková L., Rychlovský P. (1997): Spektrometrické analytické metody I. – Karolinum, Praha.

Nickel E.H. (1992): Solid solutions in mineral nomenclature. – Cand. Mineral., 30, 231-234.

Nickel E.H. (1995): The definition of a mineral. – Canad. Mineral., 33, 689-690.

Pichler H., Schmitt-Riegraf C. (1997): Rock-forming Minerals in Thin Section. Chapman&Hall, London, 220 stran.

Ptáček L. a kol. (2001): Nauka o materiálu I. CERM Brno, 504 stran.

Rieder M., Povondra P. (1997): Fázové rovnováhy v geologii. – Karolinum, Praha.

Rösler H.J. (1981): Lehrbuch der Mineralogie. – VEB Leipzig, 833 stran.

Slavík, Novák, Kokta (1974): Mineralogie. Academia, Praha.

Tilley R. (2000): Colour and optical properties of materials. – John Wiley&Sons, London, 335 stran.

Valvoda V., Polcarová M., Lukáč P. (1992): Základy strukturní analýzy. – Karolinum, Univerzita Karlova, Praha. 489 stran.

Weiss Z., Kužvart M. (2005): Jílové minerály – jejich nanostruktura a využití. – Karolinum, Praha.

Weiss Z., Rieder M. (1996a): Krystal, krystalová struktura a krystalová mřížka. – Nepublikované učební texty.

Weiss Z., Rieder M. (1996b): Operace symetrie, prvky symetrie a grupy symetrie. – Nepublikované učební texty.

Zamarský V. (1981): Mineralogie systematická, I. díl. – Učební texty VŠB Ostrava. 253 stran.

Zeman J. (1990): Základy fyzikální geochemie I. – SPN Praha, 212 stran.

Zimák J. (1993): Mineralogie a petrografie. Skripta UP Olomouc.

Zoltai, Stout (1984): Mineralogy, Concepts and Principles. Univ. of Minnesota.

 

Webové stránky:

http://www.webmineral.com