Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

Rejstřík základních pojmů


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z


A (zpět na abecedu)

aegirin

agregát

achát

akantit

akermanit

aktinolit

albit

alkalické živce

alkalický amfibol

allanit

almandin

amfibol

amorfní látky

analcim

anatas

andalusit

andezin

andradit

anglezit

anhydrit

annabergit

annit

anortit

antigorit

antimon

antimonit

antofylit

apatit

arfvedsonit

argentit

arzen

arzenáty

arzenopyrit

asymetrická plošná jednotka

atomová absorpční spektroskopie

atomové jádro

augit

auripigment

autunit

axinit

B (zpět na abecedu)

barevné centrum
baroisit
barva minerálu
baryt
bassanit
bauxit
bertrandit
beryl
biotit
bismut 
bodová grupa symetrie
bodový defekt
boehmit
bornit
boulangerit
bournonit
Braggova rovnice
Bravaisova buňka prostorová
Bravaisova buňka rovinná
bronzit
brookit
brucit
bytownit

C (zpět na abecedu)

carnallit
celestin
celsián
centrovaná buňka
cinabarit
cínovec
cinvaldit
coffinit
columbit
cookeit
cordierit
covellin
cristobalit
cummingtonit
cyklosilikáty
čedičový amfibol

D (zpět na abecedu)

dělitelnost
diamant
diaspor
dickit
diopsid
dipyramida
disfenoid
dóma
dravit
dvojčatění

E (zpět na abecedu)

eastonit
ekvivalentní poloha
elbait
elektronegativita
elektronová afinita
elektronová mikroskopie
elektronový obal
elektrony
enstatit
entropie
epidot
epsomit
erytrín
exsoluce

F (zpět na abecedu) 

fayalit
fázový diagram 
fázové pravidlo
feroaktinolit
feroaxinit
ferohornblend
ferosilit
flogopit
fluorapatit
fluorescence
fluorit
foidy
forsterit
fosfáty
fosforescence
fylosilikáty

G (zpět na abecedu)

Gadolinova projekce
galenit
gedrit
gehlenit
geikelit
gibbsit
Gibbsova energie
glaukofan
glaukonit
gnomonické projekce
goethit
grafit
granát
greenockit
grossulár
grunerit
grupy symetrie

H (zpět na abecedu)

hadrony
hafnon
halit
halovce
hastingsit
hauerit
hawleyit
hayun
hedenbergit
hematit
hemimorfit
heulandit
hexaedr
hexaoktaedr
hortonolit
Hundovo pravidlo
hustota
hydrargillit
hydrogranát
hydroxidy
hydroxylapatit
hypersten

CH (zpět na abecedu)

chabazit
chalcedon
chalkantit
chalkotrichit
chalkopyrit
chalkozín
chamosit
charakter zóny
chemická vazba
chlorapatit
chloritoid
chlority
chondrodit
chromáty
chromit
chrysoberyl
chrysotil

I (zpět na abecedu)

ideální krystal
illit
ilmenit
index lomu
inosilikáty
ionizační energie
iontová vazba
ionty
izomorfie

J (zpět na abecedu)

jadeit
jamesonit
jílové minerály

K (zpět na abecedu)

kamence
kaolinit
kasiterit
kataforit
klad vrstev
klinochlor
klinozoisit
komplikační pravidlo
konoskopický obrázek
koordinace
koordinační číslo
koordinační polyedr
korund 
kovalentní vazba
kovová vazba
kovy
krokoit
kryolit
krystalická látka
krystalizace
krystalová mřížka
krystalová soustava
krystalová struktura
krystalový srůst
krystalový tvar
křemen
kuprit
kyanit

L (zpět na abecedu) 

labradorit
Laueho rovnice
lepidokrokit
lepidolit
leptony
lesk
leucit
limonit
lineární defekt
lizardit
lom světla
luminiscence

M (zpět na abecedu)

magnetit
magnezioaxinit
magneziocummingtonit
magneziohornblend
manganaxinit
manganit
manganomelan
markazit
mastek
měď
melanterit
melilit
mezinárodní krystalografické tabulky
mezinárodní symboly
mikroklin
Millerovy symboly
mimetezit
modrá skalice
molybdáty
molybdenit
monazit
montmorillonit
mordenit
morfologie krystalu
mřížkový vektor
muskovit

N (zpět na abecedu)

nakrit
natrolit
nefelín
nesosilikáty
neutrony
nikelin
nosean

O (zpět na abecedu)

obecný amfibol
obecný krystalový tvar
oktaedr
oligoklas
olivín
opál
operace symetrie
optické vlastnosti
ortogonální projekce
ortoklas
osa symetrie
otevřená operace symetrie
oxidy

P (zpět na abecedu)

pargasit
pásmo
Pauliho princip
pedion
pentlandit
pevný roztok
phillipsit
piknometr
pinakoid
plagioklasy
platina
pleochroismus
polarizace
polarizační mikroskop
polylithionit
polymorfie
polytypie
prášková difrakce
primitivní buňka
prizma
prorostlice
prostorová grupa symetrie
protony
proustit
prvky
prvky symetrie
pyramida
pyrargyrit
pyrhotin
pyrit
pyrofanit
pyrofylit
pyromorfit
pyrop
pyroxen

R (zpět na abecedu)

racionalita indexů
raelgar
ráz délky
reálný krystal
reciproká mřížka
reliéf
riebeckit
richterit
ripidolit
rodonit
romboedr
rovina symetrie
rovinná grupa symetrie
rovinný defekt
RTG difrakce
RTG záření
růst krystalů
rutil

S (zpět na abecedu)

sádrovec
sanidin
sekaninait
serpentin
sfalerit
sfenoid
sférická projekce
scheelit
Schoenfliesovy symboly
siderofylit
sillimanit
síra
skalenoedr
skoryl
skupenství
slídy
smektit
sodalit
sorosilikáty
soudržnost
speciální krystalový tvar
spessartin
spinel
spodumen
staurolit
stereografická projekce
střed symetrie
stříbro
substituce
sudoit
sůl kamenná
sulfáty
sulfidy
sylvín
štěpnost

T (zpět na abecedu)

tantalit
tefroit
tektosilikáty
tennantit
termodynamika
termoluminiscence
tetraedrit
těživec
thorit
tinzenit
titanit
topaz
torbernit
transformace
trapezoedr
tremolit
tridymit
trilithionit
turmalín
tvrdost

U (zpět na abecedu)

uhlík
uraninit
uranová slída
uvarovit
uzavřená operace symetrie

V (zpět na abecedu)

van der Waalsova síla
vanadáty
vanadinit
vazba vodíkovým můstkem
vesuvián
vivianit
vnitřní energie
vryp
výstavbový princip
vzorec minerálu

W (zpět na abecedu)

wad
Weissovy symboly
wolframáty
wolframit
wollastonit
wulfenit
wurtzit

X (zpět na abecedu)

xenotim

Z (zpět na abecedu)

základní buňka
zeolity
zhášení
zirkon
zlato
zoisit
zóna
železo
živce