1.9  Defekty krystalových struktur


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

1.9.1  Bodové defekty

1.9.2  Lineární defekty

1.9.3  Rovinné defekty


V každém tělese krystalu najdeme obrovské množství stavebních částic spojených do stavebních jednotek. V 1 cm3 krystalu je to řádově 1023 atomů. Atomy obsazují pravidelné pozice, které jsou uspořádány podle jedné z 230 prostorových grup. Ekvivalentní pozice jsou obsazovány atomy stejného typu. Tato modelová situace je dosažena pouze v ideálním krystalu, který ale v reálném světě neexistuje (viz kapitola 1.2.1.).

Ve skutečnosti pracujeme s krystaly reálnými, v jejichž strukturách najdeme řadu poruch a nepravidelností nejrůznějšího typu. Všechny takové odchylky od ideálního stavu můžeme označit jako krystalové defekty. Přítomnosti těchto defektů vděčí krystaly za řada svých fyzikálních vlastností, jako jsou luminiscence nebo odlučnost.

Defekty v krystalech můžeme obecně rozdělit na:

 

1.9.1  Bodové defekty

Bodové defekty představují chyby, které vznikají na jednotlivých strukturních pozicích. Rozlišujeme tři základní typy bodových defektů:

 

1.9.2  Lineární defekty

Tyto defekty se projevují v liniích, zpravidla podél osnovy určitých atomů nebo stavebních jednotek.

Hranová dislokace. Pokud je část krystalu posunuta o určitý vektor vzhledem ke zbylé části krystalu vznikne lineární dislokace (obrázek 19-3).

Šroubová dislokace. Vzniká ze systematického rozmístění původně lineární dislokace a je vzhledem k hranové dislokaci druhým limitním případem (obrázek 19-4). Důležitou roli hrají šroubové dislokace při růstu krystalů.

 

1.9.3  Rovinné defekty

Svírají-li dvě krystalové domény svými hraničními plochami velmi malý úhel, vzniká rovinná dislokace (obrázek 19-5). Jiný typ rovinných dislokací vzniká při kladu vrstev. Může docházet k různým nepravidelnostem a projevuje se to především u vrstevnatých struktur a struktur typu ccp a hcp.

Při růstu krystalu nebo při mechanickém tlaku může dojít ke vzniku dvojčatění, hranice mezi oběma krystaly je rovinným defektem (obrázek 19-6).

V reálných krystalech se velmi často setkáváme s tím, že celý krystal je složen z malých mozaikových bloků, které jsou vůči sobě pootočeny o velmi malý úhel (obrázek 19-7).


Zpět na hlavní stránku