Význam mineralogie a její návaznost na ostatní vědecké disciplíny


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Mineralogie je vědní disciplína, která svým zaměřením spadá do oblasti geologických věd, které mohou být obecně řazeny do skupiny věd o Zemi. Mineralogie zkoumá základní neživou hmotu, kterou označujeme jako minerály (starší označení nerosty). Minerály jsou pak základní stavební složky hornin, které tvoří nedílnou součást našeho okolního prostředí. Cílem výzkumu v mineralogii není jen popis minerálů a jejich výskytu, ale především poznání jejich struktury, chemického složení, podmínek vzniku a stability. Důležitou stránkou vědeckého poznání je aplikace získaných znalostí do praktických oblastí lidské činnosti, zejména průmyslové využití vlastností některých minerálů.

Mineralogie je základní vědní disciplínou v geologických vědách. Na jejich poznatcích je založena petrografie a petrologie a v dalších návaznostech geochemie, regionální geologie, ložisková geologie a okrajově i další disciplíny.

V mineralogii jsou často využívány poznatky z řady jiných, především přírodovědných, vědních oborů. Jsou to zejména matematika (např. v krystalografii a optice), fyzika (v oblasti RTG difrakce nebo optice) a chemie (hlavně v krystalové chemii). V některých speciálních případech se tyto obory prolínají a vznikají interdisciplinární směry výzkumu.