Stručný historický přehled mineralogie


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

S trochou nadsázky lze říci, že vědní obor mineralogie je starý jako lidstvo samo – badately v oboru mineralogie se vlastně stávali první humanoidi, kteří začali přemýšlet o využití anorganických materiálů, které je obklopovaly. Jako věda se ale mineralogie zformovala mnohem později, až v době antické. Složení hmoty řešili řečtí atomisté v 5. století př. n. l., zejména Demokritos a Aristoteles. První psané pojednání o minerálech napsal řecký filosof Teofrastus ve 3. století př. n. l. Na vysoké úrovni byly znalosti o minerálech v kulturách čínských, indických nebo arabských.

Středověk je období, kde se velmi intenzívně rozvíjí hornická činnost a znalosti o některých zákonitostech byly nezbytné pro úspěšnou těžbu. Především v klášterech vznikají první mineralogické sbírky a rozsáhlejší lapidária (spisy) o minerálech. Významným vědcem 16. století byl Georgius Agricola, který ve svém díle shrnul tehdejší poznatky nejen o hornictví, ale i o obecných zákonitostech v mineralogii.

V 18. a 19. století dochází k velkému rozvoji chemie a tehdejší učenci zkoumají především chemické a krystalochemické zákonitosti minerálů. Vznikají významná díla s mineralogickou tématikou, při zkoumaní minerálů byla objevena řada nových prvků. Rozvíjejí se také optické metody výzkumu minerálů, které byly mocným nástrojem při jejich určování. Některé metodiky jsou používány dodnes.

Pro krystalografii a výzkum struktur minerálů se stal zlomový rok 1912, kdy Max von Laue objevil difrakci roentgenova záření a začala nová epocha výzkumu minerálů. Zároveň se od začátku 19. století prudce rozvíjela morfologická krystalografie, kdy byla změřena obrovská množství krystalů a definováno množství krystalových tvarů, které shrnul Goldschmitd do devítisvazkového atlasu.

V průběhu 20. století docházelo k překotnému rozvoji mineralogických věd, pro výzkum minerálů se začalo využívat řady analytických metod z jiných oborů a naopak v jiných oborech jsou dodnes hojně využívány poznatky mineralogie.

Podrobný historický přehled mineralogie lze najít v některých specializovaných publikacích.