Základní pojmy v mineralogii


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Základním předmětem výzkumu v mineralogii je minerál a všechny skutečnosti a děje s ním spojené. Význam pojmu minerál je třeba přesně definovat, protože je základem pro celou disciplínu.

Minerál je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic. Většinou vzniká v anorganických procesech.

Pod pojmem přírodní fáze je definována substance (hmota) vzniklá přírodním procesem. Látky připravené v laboratoři se označují jako syntetické. Antropogenní látky, které vznikly spolupůsobením člověka a jsou strukturně i chemicky identické s minerály, je třeba označovat jako jejich syntetické ekvivalenty.

Homogenitou přírodní fáze máme na mysli, že látka má stejné fyzikální a chemické vlastnosti v kterékoliv své části. Definovatelné chemické složení znamená, že můžeme chemismus minerálu vyjádřit určitým schematickým chemickým vzorcem, např. křemen jako SiO2. Některé minerály však mají složení proměnlivé, jako třeba olivín, u kterého je může být zastoupení železa a hořčíku v silikátové struktuře proměnlivé.

Uspořádaná stavba částic (atomů, iontů nebo molekul) v minerálu odpovídá geometricky definovatelné struktuře. Minerály jsou látky krystalické (viz kapitola 1.2.).