Sillimanit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost je dokonalá podle (010), podle (001) se jedná spíše o odlučnost. 
Tvoří tence sloupcovité až tence jehlicovité krystaly nebo jehlicovité až vlasovité agregáty (dříve označované jako fibrolit nebo ve směsi s křemenem jako bucholzit). Jehlice bývají zprohýbané. Je bezbarvý a nepleochroický.
Rovina optických os je v (010), z = g, x = a, úhel 2V = 20 – 30°, Chm+, Chz+.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a rovina optických os v silimanitu, řez podle (010), Hejtman a Konta, 1959.

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,653 – 1,661
n(b) = 1,654 – 1,670
n(g) = 1,669 – 1,684 
Dvojlom:
D = 0,016 - 0,023
 
Je velmi stabilním minerálem. 
Tenké jehličky sillimanitu bývají velmi často uzavřeny v křemeni a živcích, kde jsou nápadné především svým dvojlomem.
Sillimanit je typickým minerálem metamorfovaných hornin a to výše metamorfovaných rul, objevuje se i v granulitech, eklogitech a vzácný je v žulách a pegmatitech.
1A. Jehlice sillimanitu, které vznikly přeměnou andalusitu, biotit, křemen; granulit, PPL. 1B. Jehlice sillimanitu, které vznikly přeměnou andalusitu, biotit, křemen; granulit, XPL.
2A. Jehlicovitý agregát silimanitu v křemeni; cordieritová rula, PPL. 2B. Jehlicovitý agregát silimanitu v křemeni; cordieritová rula, XPL.
3A. Drobné jehlice sillimanitu v křemeni, biotit; rula, PPL. 3B. Drobné jehlice sillimanitu v křemeni, biotit; rula, XPL.
4A. Jemně vlasovité agregáty sillimanitu, prorůstající okolní minerály; sillimanitová rula, PPL. 4B. Jemně vlasovité agregáty sillimanitu, prorůstající okolní minerály; sillimanitová rula, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů