Cordierit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost nedokonalá podle (010). 
Cordierit zpravidla tvoří xenomorfní zrna izometrického tvaru. Je bezbarvý, výjimečně může být pleochroický podle a bezbarvý, světle žlutý, podle b a g fialový nebo modrý. Přeměněné části zrn jsou většinou nažloutlé. 
Rovina optických os je rovnoběžná s (010), z = a, 2V = 75-89°, Chm-.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v cordieritu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu závisí na obsahu sekaninaitové složky:
n(a) = 1,527 - 1,560
n(b) = 1,532 - 1,574
n(g) = 1,538 - 1,578
Dvojlom:
D = 0,011 - 0,018
 
V některých typech hornin jsou běžné penetrační trojčata podle (110) a (310).

Obrázek vpravo znázorňuje trojčatný srůst cordieritu s pseudohexagonální symetrií (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Cordierit je zpravidla nestabilní a podléhá tzv. pinitizaci. Přeměna začíná na okrajích a postupuje podél trhlin a vzniká při ní směs muskovitu (sericit) a chloritu, muskovit většinou převažuje. 
Ve výlevných a kontaktně metamorfovaných horninách bývá cordierit silně přeměněný a tvoří penetrační trojčata, která jsou nápadná rozdělením pseudohexagonálního průřezu na šest políček. Běžně uzavírá zirkon nebo monazit, kolem kterých bývají pleochroické dvůrky. 
Cordierit je minerál typický pro horniny bohaté hliníkem. Běžně se vyskytuje v regionálně metamorfovaných břidlicích a rulách nebo migmatitech. Hojný je v kontaktně metamorfovaných rohovcích, vzácněji se objevuje v granitech, pegmatitech nebo výlevných magmatitech. Běžnou asociaci tvoří se sillimanitem, granátem a biotitem. 
1A. Bezbarvé  zrno pinitizovaného cordieritu, křemen, biotit; migmatitizovaná rula, PPL. 1B. Silně pinitizované zrno, přeměna je zdůrazněna různým dvojlomem cordieritu a sericitu, křemen, biotit; migmatitizovaná rula, XPL.
2A. Bezbarvé až slabě nažloutlé zrno cordieritu postižené na okrajích přeměnou na muskovit (sericit); migmatitizovaná rula, PPL. 2B. Zrno cordieritu postižené na okrajích přeměnou na muskovit (sericit), nepostižené zrno má nízký dvojlom; migmatitizovaná rula, XPL.
3A. Bezbarvé zrno postižené pinitizací (zakalení v pravé části); rula, PPL. 3B. Pinitizované zrno cordieritu; rula, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů