Serpentinová skupina - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie antigoritu je monoklinická a zháší rovnoběžně nebo je úhel a/z velmi malý. Chrysotil má monoklinický a rombický polytyp, zpravidla zháší rovnoběžně. 
Štěpnost antigoritu je dokonalá podle (001), chrysotil štěpný není, v azbestových agregátech je odlučný podle vláken. 

Antigorit tvoří jemné šupinky nebo lišty, většinou je bezbarvý, při obsahu železa světle zelený se slabým pleochroismem v žlutozelených odstínech. Chrysotil tvoří vláknité agregáty a paralelní srůsty na puklinách hornin. Je bezbarvý, při obsahu Fe může mít zelené odstíny. V případě, že je pleochroický, je podle g světle zelený nebo světle žlutý, podle a a b zelenavě žlutý. Oba minerály vykazují nízký reliéf a nízké intrferenční barvy, někdy undulózně zháší. Mezi minerály serpentinové skupiny patří i méně známý lizardit.

Antigorit má rovinu optických os (010), z = a. Chm-, Chz+, úhel 2V(a) = 20°-50°. U chrysotilu se rozlišují dvě optické formy. Obě mají rovinu optických os (010), chrysotil g má Chm+, Chz+ a 2V(g) = 10°-90°. Chrysotil a má Chm-, Chz- a 2V(a) = 30°-35°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v antigoritu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu jsou závislé na obsahu Fe:

Antigorit:
n(a) = 1,555 – 1,567
n(b) = 1,560 – 1,573
n(g) = 1,560 – 1,573

           chrysotli g                  chrysotil a
n(a) = 1,532 – 1,552              1,538 – 1,560
n(b) = 1,545 – 1,561              1,546 – 1,567
n(g) = 1,545 – 1,561               1,546 – 1,567
 

Dvojlom je závislý na obsahu Fe:

Antigorit:
D = 0,005 – 0,006

       chrysotli g                    chrysotil a
D = 0,013 – 0,009               0,008 – 0,007

Dvojčatění: antigorit vícenásobně dvojčatí podle (010).
Antigorit se za přítomnosti SiO2 mění na mastek. Chrysotil se za podmínek nízké metamorfózy může měnit na antigorit. Oba minerály jsou důležitými produkty přeměn olivínu a některých pyroxenů.
Vzájemné rozlišení antigoritu a chrysotilu je možné pouze tehdy, pokud je chrysotil ve formě azbestu. 
Oba minerály jsou typické pro bazické a ultrabazické magmatity a metamorfity, kde jsou součástí produktů přeměn po olivínu. Mohou vznikat i přeměnou Mg bohatých ortopyroxenů. Jsou hlavními minerály hadců (serpentinitů).
1A. Typická mřížovitá mikrostruktura minerálů serpentinové skupiny - minerály jsou bezbarvé a obsahují tmavý pigment opakních minerálů, olivín; serpentinit, PPL. 1B. Typická mikrostruktura minerálů serpentinové skupiny - velmi nízký dvojlom a místy undulózní zhášení, obsah tmavého pigmentu z opakních minerálů, olivín; serpentinit, XPL.
2A. Jemnozrnný agregát minerálů serpentinové skupiny a opakní pigment naznačuje tvar původních zrn, serpentinit, PPL. 2B. Jemnozrnný agregát minerálů serpentinové skupiny a opakní pigment naznačuje tvar původních zrn, serpentinit, XPL.
3A. Agregát minerálů serpentinové skupiny vzniklé přeměnou olivínu, zbytek olivínu; peridotit, PPL. 3B. Agregát minerálů serpentinové skupiny vzniklé přeměnou olivínu, zbytek olivínu (střední dvojlom); peridotit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů