Wollastonit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická nebo triklinická, úhel zhášení a/z = 30°- 44°, b/y = 0-5°. 
Štěpnost je dokonalá podle (100) a dobrá podle (001), vždy v protažení krystalů nebo agregátů (protažení je ve směru y).

Obrázek vpravo znázorňuje štěpnost a polohu roviny optických os ve wollastonitu (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Zrna i agregáty bývají lištovité, jehlicovité nebo vláknité. Je bezbarvý a nepleochroický. 
Rovina optických os je (010), ve směru y (protažení krystalů) je index b, Chm-, Chz+ nebo Chz-. 2V(a) je kolem 40°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os ve wollastonitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,615 - 1,646
n(b) = 1,627 - 1,659
n(g) = 1,629 - 1,662
 
Dvojlom:
D = 0,014 - 0,016
 
Wollastonit je typický minerál kontaktních hornin, především na kontaktech typu granit - vápenec (kontaktní skarny a erlány). Může se vyskytovat i v mramorech. Je důležitý technický minerál, vyskytuje se v rekrystalovaných sklech. 
1A. Bezbarvý agregát wollastonitu; skarn, PPL. 1B. Stébelnatá stavba a střední dvojlom wollastonitu; skarn, XPL.
2A. Bezbarvý sloupcovitý wollastonit s patrnou štěpností; skarn, PPL. 2B. Sloupcovitý wollastonit s charakteristickým dvojlomem; skarn, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů