Dioktaedrické slídy (muskovit) - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie je většinou monoklinická (pseudohexagonální), ale existují i triklinické polytypy. Úhle zhášení a/z = 0-5°, b/x = 1-3°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a příslušné úhly zhášení v muskovitu, vyznačena je i bazální štěpnost (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Štěpnost je velmi dokonalá podle (001). 

Mezi dioktaedrické slídy řadíme např. paragonit, roscoelit nebo caledonit, klíčový význam z hlediska stavby hornin má ale pouze muskovit. Muskovit tvoří tabulkovité nebo lištovité krystaly či agregáty. Jemně zrnité agregáty muskovitu vznikající např. při slabé metamorfóze a označují se jako sericit. Muskovit je bezbarvý nebo jen velmi slabě nažloutlý či nazelenalý. Cr - muskovity (fuchsit) vykazují slabý pleochroismus: a - světle zelenomodrá, b - žlutavá, g - světle modrozelená. Typické jsou střední hodnoty indexů lomu a dvojlomu, řezy v rovině štěpnosti (kolmo k z) mají nízký dvojlom (n(g) - n(b) maximálně 0,005).

Rovina optických os přibližně odpovídá (100), g = y, Chm-, Chz+. Úhel 2Va = 30°-47°.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v muskovitu, vyznačena je i bazální štěpnost (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Indexy lomu lze označit jako střední:
n(a) = 1,552 - 1,574
n(b) = 1,582 - 1,610
n(g) = 1,586 - 1,616
Dvojlom:
D = 0,034 - 0,042
Dvojčatí podle osy [310].
Muskovit je velmi stabilní minerál, velmi jemné agregáty mohou být alterovány na hydromuskovit nebo illit, při vysokém stupni metamorfózy dochází k přeměně na asociaci s alkalickým živcem. Ztrátou draslíku může přecházet na některé jílové minerály.
Většina optických vlastností a veličin závisí na chemickém složení. Kolem inkluzí zirkonu mohou být pleochroickými dvůrky.

Muskovit je běžný minerál alkalických granitů, pegmatitů a aplitů nebo pneumatolyticky formovaných hornin. Jemně šupinkatý sericit je běžný v plutonických a vulkanických horninách, především jako produkt rozpadu živců. Zcela běžný je v klastických sedimentech (slepence, arkózy). V metamorfovaných horninách je běžný v širokém teplotně-tlakovém rozpětí (fylit => svor => rula). Vyskytuje se i v některých kontaktně metamorfovaných horninách. Běžnou asociací je křemen, K-živec, plagioklas a biotit.

1A. Bezbarvé, nepleochroické, štěpné, lištovité zrno muskovitu, křemen, K-živec; rula, PPL.  1B. Štěpné zrno muskovitu se středním dvojlomem, křemen, K-živec; rula, XPL.
2A. Bezbarvé, nepleochroické, štěpné, lištovité zrno muskovitu, křemen; granit, PPL. 2B. Typický střední dvojlom štěpného, lištovitého zrna muskovitu, křemen; granit, XPL.
3A. Agregáty bezbarvého muskovitu postižené plastickou deformací, biotit a křemene; rula, PPL. 3B. Agregáty muskovitu postižené plastickou deformací, biotit a křemene; rula, XPL.
4A. Agregáty muskovitu kolem pinitizovaného cordieritu; cordieritová ruly, PPL. 4B. Agregáty muskovitu, který je ve formě sericitu přítomen i v produktech přeměny cordieritu; cordieritová ruly, XPL.
5A. Ohnuté lupínky muskovitu, křemen, plagioklas a hematitový pigment; droba, PPL. 5B. Ohnuté lupínky muskovitu, křemen, plagioklas a hematitový pigment; droba, XPL.
6A. Hrubě lupenitý agregát muskovitu, plagioklas, křemen; pegmatit, PPL. 6B. Hrubě lupenitý agregát muskovitu, plagioklas, křemen; pegmatit, XPL.
7A. Štěpné zrno bezbarvého muskovitu, K-živec, zirkon; granit, PPL. 7B. Štěpné zrno muskovitu (střední dvojlom), K-živec, zirkon; granit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů