Zoisit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné. 
Podélná štěpnost (100) je dokonalá, štěpnost (010) je nedokonalá. 
Zoisit tvoří zpravidla protažená zrna nebo stébelnaté agregáty, sloupečkovitá zrna protažená podle osy y mají často "roztřepené" konce. Nápadný je vystupující reliéf, podélná štěpnost a často příčná odlučnost. Je bezbarvý a bez pleochroismu. V XPL bývá interferenční barva rozdělena políčkovitě, a-zoisit má v řezu (100) anomální modrou interferenční barvu. 
Z hlediska optické orientace je možné rozlišit dvě variety podle obsahu Fe. Minimum Fe obsahuje a-zoisit, který má rovinu optických os (010), z = g, 2V kolem 30°, Chm+, Chz±. b-zoisit má rovinu optických os (100), z = g, 2V kolem 60°, CHm+, Chz±.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v zoisitu (vlavo chudý Fe, vpravo bohatý Fe), podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Indexy lomu (stoupají s obsahem Fe):
n(a) = 1,696 - 1,700
n(b) = 1,696 - 1,702
n(g) = 1,702 - 1,718
Dvojlom (stoupá s obsahem Fe):
D = 0,006 - 0,018
 
Zoisit je stabilní minerál.
Vyskytuje se v bazických magmatických a metamorfovaných horninách, zpravidla jako druhotný produkt přeměny plagioklasů (je součástí saussuritu spolu s epidotem, albitem, křemenem a aktinolitem). Vzácně se objevuje ve vápenatosilikátových horninách nebo rolách, běžný je na žilách alpské parageneze. 
1A. Bezbarvé krystalky zoisitu s výrazným reliéfem; diorit, PPL. 1B. Krystalky zoisitu s velmi nízkým dvojlomem; diorit, XPL.
2A. Drobné sloupečky zoisitu vzniklé přeměnou plagioklasu mají vystupující reliéf; gabro, PPL. 2B. Drobné sloupečky zoisitu vzniklé přeměnou plagioklasu mají anomální modré interferenční barvy; gabro, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů