Epidot - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, zhášení a/z = 0-5°. 
Štěpnost dokonalá podle (001), zřetelná (100).
Tvoří nejčastěji protažená zrna nebo sloupečky s výrazným reliéfem. Barva je obvykle žlutozelená často se zřetelným pleochroismem a - bezbarvý, světle žlutý, světle zelený; b - žlutavě zelený, hnědozelený; g - světle zelený, světle žlutý. Optické vlastnosti na ploše jednoho řezu často kolísají. 
Rovina optických os je (010), b = y, Chm-, Chz±.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a optických os v epidotu, vlevo řez podle (100), vpravo řez podle (010), podle Hejtman a Konta, 1959.

 

Indexy lomu závisí na obsahu Fe:
n(a) = 1,723 - 1,751
n(b) = 1,730 - 1,784
n(g) = 1,736 - 1,797
 
Dvojlom roste s obsahem Fe:
D = 0,013 - 0,046
 
Dvojčatění je běžné podle (100).
Zpravidla je stabilním minerálem. 
Je hlavním minerálem v zelených břidlicích, hojně bývá zastoupen v amfibolitech. Jako součást saussuritu je produktem přeměn plagioklasů v bazických horninách. 
1A. Sloupcovité zrno epidotu se světle zeleným nádechem; diorit, PPL. 1B. Sloupcovité zrno epidotu se středním dvojlomem; diorit, XPL.
2A. Agregát sloupcovitých zrn epidotu se zeleným odstínem barvy, křemen, chlorit; PPL. 2B. Agregát sloupcovitých zrn epidotu se středním dvojlomem, křemen, chlorit; XPL.
3A. Světle zelená zrnka epidotu s výrazným reliéfem; zelená břidlice, PPL. 3B. Zrnka epidotu se středním dvojlomem; zelená břidlice, XPL.
4A. Zelená, zřetelně pleochroická zrna epidotu, plagioklas; zelená břidlice, PPL. 4B. Zrna epidotu s nápadným středním dvojlomem, plagioklas; zelená břidlice, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů