Kyanit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie trigonální, zhášení v ploše (100) je g/z kolem 30°, v ostatních řezech nepřevyšuje úhel zhášení 5°.

Obrázek vpravo znázorňuje optickou orientaci a úhel zhášení g/z v andalusitu, řez podle (100), Hejtman a Konta, 1959.

 

Štěpnost je podle (100) velmi dokonalá, podle (010) dokonalá a podle (001) je odlučný. 
Kyanit tvoří tabulkovité krystaly nebo štěpné agregáty, je bezbarvý nebo slabě namodralý, může být i velmi slabě pleochroický podle a bezbarvý, podle b nebo g namodralý.
Rovina optických os je přibližně kolmá na (100). Chm- a Chz+.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os v kyanitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,712 – 1,718
n(b) = 1,720 – 1,725
n(g) = 1,727 – 1,734 
Dvojlom:
D = 0,015 - 0,016
 
Dvojčatění je jednoduché podle (100) nebo lamelární s dvojčatnou osou [100].
Je poměrně stabilní, může se měnit na sillimanit, při retrográdní přeměněn na sericit.
Kyanit je běžným minerálem granulitů a eklogitů, najdeme ho i v některých rulách, svorech nebo kvarcitech. Ojediněle se objevuje v pegmatitech. Může tvořit i část těžkého podílu v sedimentech.
1A. Nepravidelné zrno bezbarvého kyanitu s vystupujícím reliéfem, biotit, křemen; granulit, PPL. 1B. Nepravidelné zrno kyanitu s nízkým dvojlomem, biotit, křemen; granulit, XPL.
2A. Zrno kyanitu s vystupujícím reliéfem a typickou štěpností, křemen; granulit, PPL. 2B. Zrno kyanitu s nízkým až středním dvojlomem a typickou štěpností, křemen; granulit, XPL.
3A. Štěpné zrno kyanitu a postupná přeměna na muskovit v pravé části; granulit, PPL. 3B. Štěpné zrno kyanitu a postupná přeměna na muskovit v pravé části; granulit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů