Nefelin - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie hexagonální, rovnoběžné zhášení.
Štěpnost podle (10-10) špatná, obvykle nebývá viditelná.
Ve výbruse je bezbarvý nebo slabě zakalený. Zrna jsou krátce sloupcovitá s téměř čtvercovým průřezem, kolmo na osu z šestiúhelníkové řezy.
Ve směru optické osy je index e. Chm-, Chz-.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů v nefelinu (podle Hejtman a Konta, 1959).

 

Indexy lomu:
Øn(e) = 1,528 – 1,544
Øn(w) = 1,531 – 1,549
Hodnoty jsou velmi podobné křemeni.
Dvojlom:
D = 0,003 - 0,005
Běžně podléhá hydrotermální přeměně na hydronefelin nebo se rozpadá na směs vláknitých zeolitů.
Anomálně může být dvojosý.
Nefelin je typický minerál nenasycených magmatických hornin (nefelinity, basanity, tefrity, essexity). Častá je asociace se sodalitem a ortoklasem.
1A. Automorfní vyrostlice nefelinu; trachyt, PPL.  1B. Automorfní vyrostlice nefelinu; trachyt, XPL.
2A. Podélný (vlevo) a příčný (vpravo) řez zrny nefelinu, příčný řez má pseudohexagonální tvar; fonolit, PPL. 2B. Podélný (vlevo) a příčný (vpravo) řez zrny nefelinu, příčný řez je izotropní; fonolit, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů