Skupina sodalitu - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie kubická, minerály izotropní (sodalit, nosean, hauyn).
Štěpnost je nedokonalá podle (110).

Všechny tři minerály (sodalit, nosean, hauyn) mají šestiúhelníkové, kosočtvercové nebo čtvercové průřezy, někdy magmaticky korodované. Zpravidla jsou bezbarvé nebo světle šedé, pouze hauyn může mít modrou barvu. Nízký lom znamená většinou negativní reliéf, zrna obsahují hojné uzavřeniny magntitu, ilmenitu a skla.

Indexy lomu:
sodalit n = 1,483 - 1,484
nosean n = 1,480 - 1,495
hauyn n = 1,496
Sodalit, nosean i hauyn se mění nejčastěji na zeolity nebo na hydrargilit a diaspor. Při zvětrávání se nejprve limonitizují rudní uzavřeniny. Hauyn se může měnit i na kalcit.
Všechny tři minerály mají velmi výrazný tmavý lem na okraji zrn a běžná je i zonální stavba. Často bývají mírně anizotropní, ale mají velmi nízký dvojlom. Vzájemné rozeznání jednotlivých minerálů není prakticky možné, kromě modravě zbarveného hauynu.
Všechny tři minerály jsou typické pro nenasycené výlevné horniny, ale objevuje se i v hlubinných a některých žilných horninách (bostonity, monchiquity). Často doprovází nefelín v různých typech syenitů a fonolitů. Obecně se vyskytují pouze v nenasycených horninách. Asociaci tvoří s nefelínem, leucitem, alkalickým pyroxenem a nikdy se primárně nevyskytují s křemenem.
1A. Automorfní omezení zrna minerálu ze skupiny sodalitu. Typický je tmavý lem na okraji zrna; fonolit, PPL. 1B. Automorfní omezení zrna minerálu ze skupiny sodalitu. Zrno není izotropní, má nízký dvojlom; fonolit, XPL.
2. Automorfní omezení zrna hauynu a jeho karbonatizace od okrajů; fonolit, PPL.  

zpět na seznam horninotvorných minerálů