Staurolit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie monoklinická, mřížkové parametry se velmi blíží rombickým a proto vždy zháší rovnoběžně.
Štěpnost je nedokonalá podle (010). 
Staurolit tvoří automorfní krystaly krátce sloupcovitého habitu nebo příčné řezy mají tvar kosočtverce. Může být i v xenomorfních zrnech, velmi časté je nahromadění poikilitických uzavřenin (hlavně křemene). Je bezbarvý až sytě žlutý se zřetelným pleochroismem, a, b - bezbarvý až světle žlutý a g - sytě žlutá, oranžovožlutá.  
Rovina optických os odpovídá (100), z = g, 2V = 80°- 89°, Chm+, Chz+.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a roviny optických os ve staurolitu, vlevo řez kolmo k z, vpravo řez podle (010), Hejtman a Konta, 1959.

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,736 - 1,747
n(b) = 1,740 - 1,754
n(g) = 1,745 - 1,762
 
Dvojlom:
D = 0,009 - 0,015
 
Tvoří charakteristické penetrační dvojčata ve tvaru kolmého kříže podle (031) a šikmého kříže podle (231).

Obrázek vpravo znázorňuje možné dvojčatění staurolitu, vlevo podle (031), vpravo podle (231), Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997.

 

Staurolit je stabilní minerál, vzácně se může měnit na chlorit. 
Staurolit může mít mírně kolísavé složení (obsahy Zn, Mg a Mn), což se může projevit v indexech lomu. Velmi často tvoří porfyroblasty makroskopických rozměrů. 
Staurolit je typický minerál středně metamorfovaných pelitických sedimentů bohatých na Fe a Al (typicky svory). Vzácně se může objevit v Al bohatých granitických pegmatitech a granitech. Vzhledem ke své odolnosti je běžným minerálem těžkého podílu sedimentů. 
1A. Světle žlutý porfyroblast staurolitu s poikiloblastickou strukturou; svor, PPL. 1B. Porfyroblast staurolitu s poikiloblastickou strukturou a nízkým dvojlomem; svor, XPL.
2A. Poikilitické zrno staurolitu se slabě žlutým nádechem, muskovit; svor, PPL. 2B. Poikilitické zrno staurolitu s nízkým dvojlomem, muskovit; svor, XPL.
3A. Homogenní bezbarvé zrno staurolitu, biotit; rula, PPL. 3B. Nízký dvojlom staurolitu, biotit; rula, XPL.
4A. Homogenní, neštěpné a bezbarvé zrno staurolitu, biotit; rula, PPL. 4B. Nízký dvojlom staurolitu, biotit; rula, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů