Korund - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie trigonální, rovnoběžné zhášení.
Štěpnost nemá.
Velmi často tvoří automorfní sloupečky soudkovitého vzhledu nebo zaoblené sloupečky. Bývá bezbarvý nebo je zabarven do modra a v takovém případě je pleochroický. Velmi výrazný je jeho vystupující reliéf a drsný povrch.
Ve směru optické osy je index e. Chm-, Chz-.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů v korundu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
Øn
(e) = 1,760
Øn(w) = 1,768
D = 0,008
Dvojlom má prakticky totožný s křemenem.
Polysyntetické dvojčatění (10-11) se projevuje lamelováním. Jednoduchá dvojčata tvoří podle (0001).
Může se měnit na diaspor, v metamorfovaných horninách se účastní reakce, při které vzniká sillimanit a kyanit.
Korund se vyskytuje v bazických a ultrabazických magmatitech, některých syenitech a pegmatitech. Častý je v metamorfovaných horninách – mramory, ruly, smirky.
1A. Zaoblené sloupečky korundu s výrazným reliéfem, hercynit; korund-hercynitová skalina, PPL. 1B. Zaoblené sloupečky korundu s nízkým dvojlomem, hercynit; korund-hercynitová skalina, XPL. 

zpět na seznam horninotvorných minerálů