Spinelidy - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie kubická, všechny minerály ve skupině jsou izotropní.
Štěpnost zpravidla špatná, v některých případech vykazuje dobrou štěpnost podle (100).

Spinelidy bývají často automorfní, tvoří oktaedrické krystaly (čtvercové nebo trojúhelníkovité průřezy) nebo izometrická nepravidelně omezená zrna. Spinel je zpravidla bezbarvý, slabě růžový nebo slabě modrý, s vyšším obsahem Fe nazelenalý; hercynit bývá tmavě zelený, picotit žlutavý nebo hnědavý a chromit je zpravidla velmi tmavý až opakní. Zrna mají velmi vysoký reliéf, častý je tmavý lem na okraji zrn. Indexy lomu a barva jsou zcela závislé na chemickém složení.

Indexy lomu:
spinel 1,720 - 1,800
hercynit 1,780 - 1,800
picotit 2,000
chromit 2,080 - 2,160
Tvoří dvojčata podle (100) 
Spinelidy jsou obvykle stabilní.

Spinel se vyskytuje v granulitech a některých kontaktně metamorfovaných horninách, varieta s Fe (pleonast) je přítomen v některých bazaltech a dolomitických mramorech. Hercynit se vyskytuje v Ti bohatých ultrabazických vyvřelých horninách a cordieritických rulách. Picotit tvoří inkluze v olivínech alkalických bazaltů, je součástí olivinických agregátů nebo se objevuje v serpentinitech. Chromit je častý v peridotitech, gabrech a noritech.
Spinel bývá v asociaci s almandinem, cordieritem, korundem, dolomitem a minerály serpentinové skupiny; picotit je častý s olivínem, chromit s olivínem, titanoaugitem a minerály serpentinové skupiny.

1A. Hypautomorfně omezené zrno gahnitu se světle zelenou barvou a špatnou štěpností, biotit; rula, PPL. 1B. Izotropní hypautomorfně omezené zrno gahnitu se špatnou štěpností, biotit; rula, XPL.
2A. Nepravidelná, sytě zelená zrnka hercynitu, korun; korund-hercynitová skalina, PPL. 2A. Nepravidelná zrnka hercynitu jsou v XPL zcela izotropní, korun; korund-hercynitová skalina, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů