Andaluzit - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Symetrie rombická, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost je dobrá podle ploch (110).
Andaluzit tvoří sloupcovité krystaly s pseudotetragonílním průřezem, častěji stébelnaté agregáty. Bývá bezbarvý nebo slabě narůžovělý se slabým pleochroismem podle a (směr štěpnosti) růžový až červený, podle g a b bezbarvý nebo světle žlutý.
Rovina optických os je (010), z = a, x = g, úhel 2V = 48 – 68°. Chm- podobně Chz-.

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů a optických os v andaluzitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(a) = 1,629 – 1,640
Øn(b) = 1,633 – 1,644Ø
n(g) = 1,638 – 1,650
Dvojlom:
D = 0,009 - 0,010
 
Běžnou přeměnou je sericitizace, které může zcela podlehnout.
V metamorfovaných horninách v sobě andaluzit obvykle hromadí grafitický pigment, který v řezu vytváří charakteristické obrazce (časté je pak označení chiastolit).

Obrázek vpravo znázorňuje typické uspořádání grafitového pigmentu v chiastolitu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Andaluzit je běžný v některých kontaktně metamorfovaných horninách (plodové a chiastolitové břidlice), granitech, pegmatitech a na křemenných sekrečních čočkách ve svorech a rulách. Běžnou asociací je křemen, biotit a cordierit.
1A. Příčný řez automorfním zrnem andaluzitu s typickou štěpností a pravidelně uspořádaným grafitickým pigmentem; chiastolitová břidlice, PPL. 1B. Příčný řez automorfním zrnem andaluzitu s typickou štěpností a pravidelně uspořádaným grafitickým pigmentem a nízkým dvojlomem; chiastolitová břidlice, XPL. 
2A. Slabě narůžovělé zrno andaluzitu na okrajích silně sericitizované, muskovit, křemen; granit, PPL. 2B. Zrno andaluzitu s nízkým dvojlomem, na okrajích silně sericitizované, muskovit, křemen; granit, XPL.
3A. Automorfní zrno andaluzitu se zřetelnou štěpností a vysokým reliéfem; granit, PPL. 3B. Automorfní zrno andaluzitu (ve spodní části) se zřetelnou štěpností a nízkým dvojlomem; granit, XPL.
4A. Zrno andaluzitu s dobře viditelnou štěpností, muskovit; svor, PPL. 4B. Zrno andaluzitu s dobře viditelnou štěpností, muskovit; svor, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů