Vesuvián - optické vlastnosti


hlavní stránka obsah učebnice mapa webu o autorech rejstřík

Tetragonální, zhášení rovnoběžné.
Štěpnost je jen nedokonalá podle (110).

Charakteristické jsou krátce sloupcovité krystaly nebo stébelnaté agregáty, bývá bezbarvý nebo slabě nahnědlý či nazelenalý, výjimečně slabě pleochroický, nápadný je vysoký reliéf a může být i zonální, nebo bývá políčkovaný.

Ve směru optické osy je index e; Chm-, Chz- (výjimečně může být +).

Obrázek vpravo znázorňuje orientaci hlavních optických směrů ve vesuviánu (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).

 

Indexy lomu:
n(e) = 1,698 – 1,736
n(w) = 1,702 – 1,742
D = 0,004 - 0,006
Vzácně se může měnit na prehnit. 
ØVesuvián je typickým minerálem kontaktně metamorfovaných vápenosilikátových rohovců a skarnů, zřídka se objevuje v rulách a amfibolitech. Nejběžnější je asociace s wollastonitem, diopsidem, granátem a epidotem.
1A. Bezbarvý vesuvián s výrazným reliéfem, skarn, PPL.  1B. Vesuvián s nízkým dvojlomem a políčkováním, skarn, XPL.
2A. Sloupcovité zrno vesuviánu; skarn, PPL. 2B. Sloupcovité zrno vesuviánu s polysyntetickým lamelováním; skarn, XPL.

zpět na seznam horninotvorných minerálů