7.2. Prvky

Obrázek 72-2. Typická ccp struktura charakteristická zejména pro minerály skupiny mědi. Základní uspořádání atomů obsazuje plošně centrovanou kubickou mřížku. Vrstvy sledu ABCABC... najdeme kolmo na tělesovou úhlopříčku základní kubické buňky (kolmo na trojčtenou inverzní osu symetrie). Podle Klein, Hurlbut (1993).

ccp struktura skupiny mědi