7.2. Prvky

Obrázek 72-4. Typická hcp struktura - dvojvrstevný komplex stejně velkých atomů. Struktura je charakteristická pro některá minerály ze skupiny platiny. Podle Klein, Hurlbut (1993).

hcp struktura některých slitin skupiny platiny